Jest rzeczą oczywistą, że deweloperzy wolą, by lokal oceniał laik. Nie mogą jednak zabronić nabywcy, by przyprowadził ze sobą fachowca, który oceni mieszkanie.
Każda nieruchomość powinna być budowana z należytą starannością, estetyką oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Aby sprawdzić, czy deweloper wykonał obiekt zgodnie z tymi wytycznymi, wiele osób korzysta z usług osób profesjonalnie zajmujących się odbiorem budynków. Choć dla nierzetelnego wykonawcy takie usługi mogą okazać się kłopotliwe, nie może on ich zabronić.

Zgoda niepotrzebna

– Deweloper nie wyraził zgody, by przy dokonywaniu odbioru technicznego lokalu uczestniczyła osoba, która zajmuje się sprawdzaniem poprawności wykonania nieruchomości. Czy ma takie prawo?– pyta czytelniczka z Poznania.
Odpowiedź jest jednoznaczna – deweloper nie może zabronić konsumentowi, aby przy odbiorze towarzyszył mu spec budowlany. Nawet jeśli wynikałoby to z umowy z deweloperem. Trzeba bowiem pamiętać, że odbiór to jedna z najważniejszych czynności na drodze do zamieszkania w nowo nabytym lokalu.
– To moment, kiedy możemy zgłosić deweloperowi wady i usterki w wykonaniu lokalu i jego wykończeniu. Ma to znaczenie dla uprawnień przysługujących nabywcy z tytułu rękojmi za wady – wskazuje radca prawny Marcin Płoszka z kancelarii Robaszewska & Płoszka, Radcowie Prawni.

Odbiór jednostronny

Uprawnienia z rękojmi z tytułu wad budynku powstają w chwili wydania rzeczy sprzedanej nabywcy, zaś wygasają po upływie 3 lat po wydaniu lokalu. A zatem najkorzystniejsze dla kupujących jest jak najwcześniejsze wykrycie istniejących wad i usterek.
– Dlatego zasadne wydaje się skorzystanie przez klienta z pomocy ekspertów budowlanych, gdyż przeciętny kupujący nie ma dostatecznej wiedzy, pozwalającej na wykrycie istniejących wad lokalu – mówi mecenas Marcin Płoszka.
Jego zdaniem postanowienia umów zakazujące udziału w odbiorze osób trzecich – fachowców, mogą zostać uznane za postanowienia mające na celu ograniczenie odpowiedzialności dewelopera za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania.
W prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestrze klauzul naruszających prawa kupującego znajdują się zapisy, które umożliwiały deweloperowi dokonanie jednostronnego odbioru lokalu.

– Biorąc pod uwagę to, iż kupujący nie ma wystarczającej wiedzy o budownictwie, pozbawienie go możliwości skorzystania z pomocy fachowca może być ocenianie podobnie jak odbiór jednostronny lokalu przez dewelopera – puentuje mecenas Płoszka.

W razie samodzielnego dokonywania odbioru lokalu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę:
● czy zgadza się metraż mieszkania,
● czy posadzki są równe i poziome,
● czy ściany są równe, bez pęknięć, pęcherzy powietrza, zacieków, czy tynk nie jest za gruby przy łączeniach,
● czy drzwi i okna są szczelne, bez wypaczeń, czy dobrze się otwierają i zamykają,
● czy balkon ma odpowiedni spadek i ujście dla deszczówki, czy balustrada jest dobrze zamontowana,
● czy instalacje są właściwie podłączone i czy działają prawidłowo.
Oprac.: Marcin Płoszka, radca prawny z Kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni