Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W ten sposób dochodzi do przysporzenia na rzecz najbliższej rodziny, np. dzieci otrzymują od rodziców nieruchomości czy inne przedmioty. 

Z chwilą złożenia stosownego oświadczenia woli darowany przez darczyńcę przedmiot przechodzi na obdarowanego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 

W jaki sposób darczyńca może odzyskać przedmiot darowizny

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

- Czy przebaczenie podtrzymuje umowę przekazania darowizny?
- Czy po odwołaniu darowizny muszę zwrócić otrzymane mieszkanie?
- Czy spadkobierca może odwołać przekazaną przez spadkodawcę darowiznę?