Mam zamiar przekazać bratankowi mojego zmarłego męża darowiznę pieniężną – opowiada pani Maria z Białegostoku. – Oczywiście chciałabym uniknąć konieczności opłacania nadmiernego podatku. Mamy te same nazwiska, ale zupełnie nie potrafię się zorientować, czy ten stopień powinowactwa mieści się w drugiej, czy w trzeciej grupie podatkowej?
Niestety, stopień powinowactwa w tym przypadku jest dość odległy. O ile bowiem brat męża zalicza się do drugiej grupy podatkowej (te grupy stworzono specjalnie dla celów obliczania podatku od spadków i darowizn), to zstępni brata męża (w tym przypadku bratanek) nie są w tej grupie wymienieni.
A to oznacza, że znaleźli się oni w trzeciej grupie podatkowej określanej jako pozostałe osoby. Pani Maria może więc bratankowi męża podarować nie płacąc podatku jedynie do 4902 zł (kwota wolna, nie trzeba jej nawet zgłaszać fiskusowi).
Natomiast darując wyższe kwoty, powinna pamiętać, że obdarowany zapłaci:
● 12 proc. od kwot nieprzekraczających 10 278 zł,
● 233,40 zł i 16 proc. od nadwyżki ponad 10 278 zł od kwot nieprzekraczających 20 556 zł,
● 2877,90 zł i 20 proc. od nadwyżki ponad 20 556 zł.
Jeśli wartość darowizny, którą pani Maria chce przekazać bratankowi męża, przekracza kwotę 4902 zł, powinna być potwierdzona umową i przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Obdarowany musi ją zgłosić do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Ma na to sześć miesięcy od dnia darowizny.
Uwaga! Wymienione kwoty graniczne dotyczą wszystkich darowizn przekazanych przez tę samą osobę temu samemu beneficjentowi w ciągu ostatnich pięciu lat.

Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 nr 93, poz. 768).