Darczyńca może odwołać swoje rozporządzenie, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie nie powoduje jednak, że darczyńca staje się automatycznie właścicielem rzeczy.
Zasadą jest, że darowizny wykonanej nie można odwołać. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają jednak jeden wyjątek. Jest nim rażąca niewdzięczność obdarowanego. Darowizna nie może jednak zostać odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego oraz gdy obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. Możliwość odwołania darowizny mają także spadkobiercy darczyńcy. Mogą oni odwołać darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była jego śmierć. Prawo odwołania dotyczy zarówno umów wykonanych (gdy nastąpiło wydanie przedmiotu darowizny), jak i umów niewykonanych (jeśli rzecz będąca przedmiotem darowizny nie została jeszcze obdarowanemu wydana).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Przeniesienia własności

Skutków odwołania darowizny

Czy rażąca niewdzięczność powoduje nieważność darowizny?

Czy oświadczenie o odwołaniu darowizny musi mieć szczególną treść?

Czy obdarowany musi oddać rzecz, jeżeli darczyńca cofnął darowiznę

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jakiej sytuacji i w jaki sposób można odwołać darowiznę.