W najbliższych dniach Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikuje projekty rozporządzeń do znowelizowanego w ubiegłym roku prawa lotniczego, które mają służyć rozwojowi lokalnych lotnisk.
Chodzi tu o tzw. lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, które będą działać na mocy krajowych, a nie unijnych przepisów, co zwolni je z wielu obowiązków.
Takie porty lotnicze nie będą musiały na przykład posiadać profesjonalnego ogrodzenia, własnej straży pożarnej i innych służb oraz tzw. planu generalnego – dokumentu, na którym opiera się działalność lotniska, co przyczyni się do ograniczenia kosztów i rozwoju lokalnych lotnisk.
Nowe przepisy wprowadzają podział na lotniska o sztucznej nawierzchni, bez sztucznej nawierzchni oraz lotniska dla śmigłowców, a także na lotniska działające całodobowo oraz obsługujące loty tylko w porze dziennej.
Przewidziano także, że zarządy portów będą deklarować, jakie rodzaje lotów chcą obsługiwać.
Zaplanowano również utworzenie służby kierownika lotów – odpowiednika dyżurnego portu na dużych lotniskach.
Projekty rozporządzeń zostaną wkrótce poddane konsultacjom społecznym.