Gdy starosta nie zwróci opłaty za kartę auta sprowadzonego z UE wydaną przed 15 kwietnia 2006 r., sprawę należy skierować do sądu.
Opłata w wysokości 500 zł za wydanie kart pojazdów zakupionych i sprowadzonych na terenie Unii Europejskiej była pobierana przez starostwa powiatowe na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 137, poz. 1310).
Nakładały one na każdy podmiot rejestrujący auto na terytorium RP obwiązek uiszczenia opłaty. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 17 stycznia 2006 r. (U6/04 OTK-A 2006, nr 1, poz. 3) przepisy rozporządzenia zostały uznane za niezgodne z konstytucją.
Sędziowie wskazali, że opłata w części do kwoty 425 zł stanowi ukrytą daninę publicznoprawną.
Obowiązek jej świadczenia powinien być wprowadzony ustawą, a nie aktem niższej rangi. Uchylony przepis stracił moc 1 maja 2006 r.
W wyniku nowelizacji rozporządzenia dotyczącego stawek pobieranych opłat od 15 kwietnia 2006 r. wysokość opłaty wynosi 75 zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubiegać się o zwrot opłaty za kartę pojazdu
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Czy obowiązek pobierania opłaty jest zgodny z prawem unijnym?
- Kiedy upływa termin przedawnienia?
- Kto jest odpowiedzialny za to?
- w jaki sposób przygotować pozew?