Instytucja ogłaszająca zamówienie publiczne dotyczące np. wykonania określonych robót może żądać od wykonawców przedstawienia określonych certyfikatów. Jednak wykonawcy mogą przedłużyć tzw. dokumenty równoważne. Jakie to mogą być dokumenty?
Aldona Kowalczyk, radca prawny, kancelaria Salans
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.