"Brak uzasadnienia postanowień o odmowie wszczęcia i umorzeniu dochodzenia, a także o jego zawieszeniu, czyni iluzorycznym prawo stron do wniesienia środków odwoławczych w przypadku, gdy uznają te decyzje za nieprawidłowe” – napisała w wystąpieniu do ministra sprawiedliwości prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
Obecnie obowiązujące przepisy (art. 94 par. 1 pkt 5 k.p.k.) stanowią, że postanowienie powinno zawierać uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania. I w przypadku postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia, o zawieszeniu dochodzenia lub o jego umorzeniu takie zwolnienie występuje.
Celem tych przepisów miało być przyspieszenie postępowania karnego.
W rzeczywistości spowodowało – zdaniem RPO – ograniczenie prawa stron postępowania do wniesienia środków odwoławczych od tego typu postanowień.
Świadczą o tym skargi, które wpływają do biura rzecznika.
Z powyższych względów prof. Lipowicz zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o rozważenie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę tego stanu rzeczy.