Deregulacja zawodów prawniczych jest tematem, który od wielu tygodni wzbudza zainteresowanie. Tym razem o swoje chcą powalczyć komornicy, którzy pracują nad opinią do projektu stawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Postulaty komorników mają dotyczyć przechodzenia do zawodów: adwokata i radcy prawnego.
Reklama

Jakie zmiany przyniesie komornikom deregulacja?

Komornicy – jeżeli propozycje resortu zostaną zaakceptowane – mogą spodziewać się wielu zmian. Przede wszystkim deregulacja umożliwi im przejście do innych zawodów prawniczych.

Póki co, możemy mówić o propozycji resortu, w ramach której komornicy (ale tylko ci z ukończonymi studiami wyższymi na kierunku prawo) mogliby po trzech latach pracy zawodowej ubiegać się o przejście do zawodu notariusza.

Takim rozwiązaniem komornicy wydają się jednak nieusatysfakcjonowani. W „Rzeczpospolitej” czytamy, że zdaniem Krzysztofa Dolnego, wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej przepływ między innymi zawodami prawniczymi a zawodem komornika zachodzi tylko w jedną stronę. Komornikiem bowiem może zostać zarówno adwokat, jak i radca, sędzia czy prokurator – ale komornik już adwokatem, czy radcą prawnym nie zostanie.

Krajowa Rada Komornicza chciałaby złożyć opinię do projektu zmian w niektórych zawodach. Według „Rz” komornicy dążą do uzyskania możliwości przechodzenia do zawodu adwokata i radcy prawnego po pięciu latach wykonywania swej pracy.

Radcowie prawni i adwokaci bez entuzjazmu

Plany komorników nie przypadły do gustu ani adwokatom, ani radcom prawnym. Jak czytamy w „Rz” – przedstawiciele tych profesji mają obawy co do stanu wiedzy komorników, którzy w przyszłości mieliby wstąpić w ich szeregi. Krzysztof Boszko, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że wiedza i doświadczenie związane z egzekucją są zbyt wąskie, by dać komornikom uprawnienia takie, jakie ma adwokat, bez szkody dla obywateli.

Sami komornicy uważają, że podczas prowadzenia spraw w ramach wykonywania obowiązków zawodowych korzystają z wiedzy z wielu dziedzin prawa, co przemawia na ich korzyść.