Dotychczas wpłynęło 2360 wniosków od cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu - poinformowało we wtorek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Najliczniej o abolicję występują obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii.

MSW informuje, że według aktualnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców najwięcej wniosków o abolicję zostało dotąd złożonych do wojewody mazowieckiego - 1847. Na kolejnych miejscach znajdują się województwa: łódzkie (134 wnioski), lubelskie (56 wniosków), dolnośląskie (53 wnioski), śląskie (49 wniosków), wielkopolskie (35 wniosków) i podlaskie (31 wniosków).

Najwięcej wniosków od obywateli Wetnamu, Ukrainy i Armenii

Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (873 osoby), Ukrainy (619 osób), Armenii (344 osoby), Chin (88 osób), Rosji (65 osób), Białorusi (44 osoby), Indii (36 osób), Gruzji (30 osób). Pozostali cudzoziemcy ubiegający się o zalegalizowanie pobytu są obywatelami Nigerii i Pakistanu.

Cudzoziemcy mogą ubiegać się o zalegalizowanie swojego pobytu do 2 lipca br. Aby skorzystać z abolicji powinni wystąpić do wojewody bądź szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o zezwolenie na zamieszkanie na czas określony. Abolicja jest udzielana na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

Ustawa, na mocy której cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce mogą starać się o legalizację pobytu, weszła w życie 1 stycznia. Wnioski składa się w urzędach wojewódzkich. Procedura rozpatrywania i wydawania decyzji trwa od 45 do 60 dni. Wymagane dokumenty to: formularz wniosku, cztery aktualne zdjęcia, ważny dokument podróży oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Na miejscu w urzędach dyżurują funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy pobierają odciski linii papilarnych od cudzoziemców, aby sprawdzić, czy nie figurują oni w kartotekach kryminalnych i rejestrach osób poszukiwanych.

O abolicję mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie i nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. Cudzoziemcy, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy i wobec których orzeczono o wydaleniu z terytorium Polski, skorzystają z nowych przepisów, jeśli ich pobyt jest nieprzerwany od 1 stycznia 2010 r. Abolicja obejmie także tych, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.