Najłatwiejszą drogą jest nakłonienie osoby, której wynajmowaliśmy lokal, aby opuściła go sama. Jeżeli to się nie uda, decyzję o wymeldowaniu organ meldunkowy może podjąć na nasz wniosek lub z urzędu.
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych nakłada na nas tzw. obowiązek meldunkowy. Zgodnie z jej przepisami każda osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, musi zameldować się na pobyt stały lub czasowy. Natomiast opuszczając miejsce pobytu trwającego ponad dwa miesiące, jest obowiązana wymeldować się we właściwym organie gminy. O tym ostatnim fakcie powinna powiadomić lokalne władze najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zgodnie z prawem można wymeldować niechcianego lokatora
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jaka jest rola gminy?
- Czy jest konieczny wniosek?
- Jakie trzeba zawrzeć dane w protokole wymeldowania?
- Czy wyjeżdżając za granicę trzeba się wymeldować?