Wynajmując mieszkanie od prywatnego właściciela, należy zwracać uwagę, czy nie jest on zadłużony i czy nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
Wprawdzie nawet po sprzedaży na licytacji nieruchomości zajętej przez lokatora nie utraci on od razu uprawnień do zamieszkania. Jednak ze względu na to, że nabywca po przysądzeniu mu własności wstąpi w prawa poprzedniego właściciela w umowie najmu, warto rozważyć możliwość zmiany miejsca zamieszkania, aby np. uniknąć płacenia dwa razy czynszu za ten sam okres, a także i innych dodatkowych problemów.
Zdarza się, że zanim dojdzie do zajęcia nieruchomości przez komornika, zadłużony właściciel chce od lokatora pobrać czynsz z góry za kilka miesięcy, aby uzyskać z nieruchomości jak najwięcej dochodów, zanim zostanie ona sprzedana. Lokator, który w takiej sytuacji zapłaci czynsz z góry za dłuższy okres, naraża się na konieczność uregulowania czynszu po raz drugi, tym razem do rąk komornika.