Sejm obligatoryjnie poddawałby pod referendum określoną sprawę, jeżeli liczba podpisów na dzień składania wniosku wynosiłaby co najmniej 10 proc. liczby obywateli uprawnionych do głosowania, według danych Państwowej Komisji Wyborczej z ostatnich wyborów parlamentarnych.

Wprowadzenia takiego zapisu do ustawy o referendum ogólnokrajowym chcą posłowie Solidarnej Polski.

Zdaniem wnioskodawców, taki zapis wzmocni instytucję referendum, czyli instrument odwołania się do woli narodu w fundamentalnych kwestiach, w których naród chce rozstrzygnięcia.

Zgodnie z proponowanym zapisem, Sejm nie będzie miał innej możliwości niż uszanować wolę obywateli i postanowić o przeprowadzeniu referendum. 

„Rozwój debaty nad inicjatywami obywatelskimi w polskim parlamencie jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju demokracji w Polsce” – czytamy w projekcie.