Na stronie głównej Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Sądownictwa NSZZ znalazła się informacja o planowanym proteście.

Pod gmachem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej na ul. Wiejskiej już od godziny 11 będą gromadzić się zainteresowani. 

Międzyregionalna Sekcja Pracowników Sądownictwa NSZZ wystosowała pisma do wszystkich pracowników sądownictwa powszechnego o włączenie się w przedmiotową akcję protestacyjną.

Przypominamy, że planowany strajk dotyczy likwidacji ponad stu sądów rejonowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza doprowadzić do tego, aby sądy te stały się wydziałami zamiejscowymi innych sądów rejonowych. Główny powód to pieniądze – szacuje się, że zlikwidowanie sędziowskich etatów w reorganizowanych sądach przyniesie spore oszczędności.

Szczegóły można uzyskać na stronie http://ps-solidarnosc.org/