Stwierdził on, że rozpatrując zagadnienia tego typu, Trybunał stawia ustawodawcy wysokie wymagania i zawsze zadaje pytanie, czy stosowanie środków operacyjnych i przymusu bezpośredniego jest w danej sytuacji „absolutnie konieczne i niezbędne”.

Na rozstrzygnięcie Trybunału czekają między innymi trzy wnioski rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz. 

Pierwszy z nich dotyczy przepisów, które pozwalają dziewięciu służbom pozyskiwać w tajny sposób informacje o obywatelach.

W drugim wniosku zaskarżono możliwość uzyskania przez organy państwa danych telekomunikacyjnych obywateli.

Trzecia skarga ma związek z uprawnieniami przyznanymi ABW przy zwalczaniu przestępstw godzących w „bezpieczeństwo państwa” i „podstawy ekonomiczne państwa”.

Zdaniem RPO zwroty te są nieprecyzyjne. 

Na rozpoznanie czeka również dziewięć wniosków prokuratora generalnego dotyczących możliwości stosowania przymusu bezpośredniego przez służby.