Przepisy o stosowaniu przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy siedmiu służb, w tym policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej, muszą trafić do ustawy. Regulowanie tej materii w rozporządzeniach wydawanych przez rząd jest niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Sędziowie rozpatrywali wniosek prokuratora generalnego (PG), który domagał się uznania przedmiotowych przepisów za niekonstytucyjne. Do jego wniosku dołączyli przedstawiciele Rady Ministrów i Sejmu.
– Stosowanie środków siłowych ze swojej istoty godzi w dobra osobiste, przede wszystkim w prawo wolności. Dlatego musi ono spełniać pewne standardy. Wszystkie regulacje ograniczające prawo wolności muszą być zawarte w ustawach – mówił prokurator Wojciech Sadrakuła z Prokuratury Generalnej.