Do końca marca w każdej dużej wspólnocie mieszkaniowej powinno zostać zwołane zebranie wszystkich właścicieli lokali. Ocenią oni pracę zarządu oraz podejmą decyzje związane z funkcjonowaniem wspólnoty.
W każdej dużej, a więc liczącej więcej niż siedem lokali wspólnocie mieszkaniowej powinno odbyć się co najmniej raz w roku zebranie właścicieli. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali zwołać je musi przed końcem pierwszego kwartału zarząd lub zarządca. W sytuacji, gdyby zarządca bądź zarząd nie zwołali takiego zebrania, prawo do jego zorganizowania przysługuje każdemu właścicielowi lokalu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przygotować i przeprowadzić zebranie wspólnoty mieszkaniowej
W pełnej wersji artykułu:
- Jak określić terminy?
- Jakie zastosować formy zawiadomienia?
- W jaki sposób przeprowadzić zebranie?
- Jak zakwestionować decyzje?