Pociągnięcie do odpowiedzialności zarządcy nieruchomości możliwe jest na ogólnych zasadach prawa cywilnego. Warto pamiętać, że tego rodzaju firma musi być ubezpieczona z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.
Konieczność reagowania na wcale nierzadkie przejawy nieuczciwości firm zarządzających bierze się stąd, że większość wspólnot mieszkaniowych wynajmuje do prowadzenia swoich bieżących spraw profesjonalnych zarządców.
Dzieje się tak zarówno w małych wspólnotach, czyli liczących nie więcej niż siedem mieszkań i lokali użytkowych, jak i we wspólnotach dużych.
I nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia, że pierwsze rządzą się przepisami kodeksów cywilnego i postępowania cywilnego o współwłasności, a drugie przede wszystkim regulacjami ustawy o własności lokali. Dla kontroli firm zarządzających ważniejsze jest, w jaki sposób została z nimi podpisana umowa.
W praktyce oznacza to, że ważny jest zakres kompetencji zarządcy i metoda kontroli sprawowanej przez członków wspólnoty, czyli właścicieli lokali.
Zawsze warto więc zawczasu rozważyć, jaki sposób zarządzania nieruchomością wspólną członkowie wspólnoty uważają za najbardziej przejrzysty.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wspólnota powinna reagować na nieuczciwe praktyki zarządzających
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania
- Kiedy najłatwiej jest sprawdzić działania zarządcy we wspólnocie?
- Czy we wspólnocie może działać zarządca powołany notarialnie i społeczny zarząd?
- Czy zarządca może nie wykonywać potrzebnych remontów budynku wspólnoty?