Na zaskarżenie uchwały właściciel lokalu ma sześć tygodni. Termin biegnie od chwili jej podjęcia na zebraniu wspólnoty bądź od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Czy sąd może odwołać zarząd

Na ostatnim zebraniu został wybrany nowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Po raz pierwszy zdarzyło się, że do jego składu trafiła osoba niemieszkająca na terenie wspólnoty. Zamierzam zakwestionować taką decyzję. Czy sąd przyzna mi rację?

Czy każdy może skarżyć uchwałę

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej zobowiązała zarząd do składania comiesięcznych sprawozdań związanych z jego funkcjonowaniem. To nie spodobało się jego członkom, którzy skierowali sprawę do sądu. Czy mają do tego prawo?

Do kiedy można zaskarżać uchwałę

Przez ostatnie dwa miesiące przebywałem w Anglii, a po powrocie dowiedziałem się, że wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę określającą zasady korzystania z miejsc parkingowych przed budynkiem. Są one rażąco niesprawiedliwe i uprzywilejowują mieszkańców części osiedla, zobowiązując jednocześnie pozostałych członków wspólnoty do ponoszenia większych kosztów. Czy mogę jeszcze zaskarżyć taką uchwałę?

Czy można uchylić uchwałę

Jako członek wspólnoty mieszkaniowej w ostatnim czasie głosowałem nad uchwałą w sprawie remontu. Głosowanie nad nią odbywało się w trybie indywidualnego zbierania głosów, które zbierał dozorca. Po kilku dniach od tego zdarzenia dowiedziałem się, że głosując nad uchwałą, nie znałem jej wszystkich postanowień. Czy fakt ten może prowadzić do jej uchylenia?

Czy sąd zweryfikuje wysokość opłat

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej w uchwale podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów zadecydowali o kapitalnym remoncie klatek schodowych w pięcioletnim bloku. W związku z tym i innym zadaniami inwestycyjnymi zmieniła się comiesięczna wysokość opłat. Moim zdaniem świadczy to o całkowitej niegospodarności zarządu. Czy mogę zaskarżyć taką uchwałę do sądu?

Czy zaskarżona uchwała obowiązuje

Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę zwiększającą opłaty ponoszone przez właścicieli na fundusz remontowy. Termin płatności mija na początku kwietnia. Zamierzam zaskarżyć uchwałę wspólnoty, jednak do tego czasu sąd nie rozstrzygnie sprawy. Czy mimo zaskarżenia muszę wnieść podwyższoną opłatę?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie podważyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej?
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.