W przesłanym komunikacie CIR wyjaśnia, że we wtorek na stronie internetowej premiera, w dziale "Decyzje rządu", błędnie zamieszczono informację, że rząd jest przeciwny rozwiązaniom obywatelskiego projektu uchwały o ochronie zwierząt.

"W rzeczywistości Rada Ministrów omówiła ten dokument, jednak skierowała go do dalszych prac" - napisano w komunikacie CIR.

Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt trafił do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji. Jego autorzy chcą powołania Krajowej Inspekcji ds. Zwierząt z wojewódzkimi oddziałami i inspektorami.

Miałaby ona m.in. nadzorować miejsca opieki nad bezdomnymi zwierzętami, hodowle zwierząt domowych, a także miejsca, w których zwierzęta dzikie i domowe są wykorzystywane dla celów zarobkowych.

W projekcie zakazano: stałego trzymania psów na uwięzi lub w zamknięciu (obecnie określona jest długość uwięzi oraz dopuszczalny czasu przebywania na niej), utrzymywania zwierząt dzikich w cyrkach, hodowli zwierząt na futra, chowu bezściółkowego zwierząt gospodarskich, transportowania żywych ryb bez wody, uniemożliwiania kotom wolno żyjącym dostępu do pożywienia i schronienia.

Obywatelski projekt ogranicza także czas przewozu zwierząt gospodarskich do 12 godzin. Wprowadza zakaz kastrowania świń bez znieczulenia. Zaproponowano także przepisy, które - w ocenie autorów - mają ograniczyć ubój rytualny zwierząt. Ponadto zwierzęta zabijane w ubojniach miałyby być oddzielane przegrodami od tych, które czekają na ubój.

W sklepach zoologicznych dopuszczona byłaby sprzedaż tylko niektórych zwierząt. Hodowlę zwierząt domowych uznano w projekcie za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Projekt zakłada także stopniowe wprowadzanie powszechnego systemu identyfikacji zwierząt domowych - czipowania.

W myśl projektu gminy miałyby obowiązek sporządzania programów walki z bezdomnością zwierząt. Podmioty nastawione na zysk ani osoby skazane za przestępstwa przeciw zwierzętom nie mogłyby prowadzić schronisk ani wyłapywać bezdomnych zwierząt.

Część rozwiązań proponowanych w obywatelskim projekcie Sejm uchwalił w sierpniu ub. roku w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia.

Na mocy noweli zwiększono m.in. kary za znęcanie się nad zwierzęciem, zakazano strzelania do błąkających się w lasach psów, a także handlu zwierzętami domowymi na targowiskach. Rozwiązania proponowane w projekcie obywatelskim przygotowanym przez Koalicję dla Zwierząt są jednak bardziej radykalne.

Koalicja dla Zwierząt jest porozumieniem kilkudziesięciu organizacji zajmujących się zwierzętami.

We wtorek na stronie internetowej kancelarii premiera zamieszczono informację, że rząd jest przeciwny rozwiązaniom obywatelskiego projektu uchwały o ochronie zwierząt, gdyż te propozycje mogą doprowadzić do likwidacji lub ograniczenia chowu i hodowli niektórych gatunków.

"Rząd jest przeciwny proponowanym rozwiązaniom przede wszystkim ze względu na negatywne następstwa przewidywanych zakazów i ograniczeń dotyczących produkcji zwierzęcej oraz obrotu produktami zwierzęcymi" - zaznaczono w usuniętej ze strony internetowej informacji.

Przepraszając za pomyłkę, Centrum poinformowało, że obecnie na stronie internetowej premiera znajduje się właściwy skrót informacji o dokumentach przyjętych przez rząd we wtorek.