Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie praw zwierząt. Przygotowany przez ponad 40 organizacji społecznych projekt nie tylko kompleksowo reguluje sytuację zwierząt, ale przewiduje rozwiązania, które mają gwarantować przestrzeganie ich praw. Nowością miałoby być utworzenie Krajowej Inspekcji ds. Zwierząt.

– Tylko taki administracyjny organ jest w stanie zagwarantować skuteczną ochronę zwierząt. Inspektorzy mogliby odbierać zwierzęta ludziom, którzy się nad nimi znęcają, nakładać mandaty czy wchodzić na prywatne posesje – mówi Bogumiła Dolman z zarządu Polskiej Fundacji Ochrony Zwierząt.

Projekt przewiduje ponadto przepisy gwarantujące większą ochronę kotów, zwierząt gospodarskich czy tych wykorzystywanych do celów widowiskowych.

Większość posłów nie będzie zapewne zainteresowana pracami nad tą propozycją. 1 stycznia 2012 r. weszła bowiem w życie duża nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt (Dz.U. z 2011 r. nr 230, poz. 1373), która wprowadziła część postulowanych od dawna przez obrońców praw zwierząt zmian w prawie. Chodzi głównie o rozszerzenie definicji znęcania się nad zwierzętami i możliwość udziału organizacji prozwierzęcych w sprawach sądowych na prawach strony.

Etap legislacyjny

Projekt