Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli prace nie zostały rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub też przedsięwzięcie przerwano na czas dłuższy niż 3 lata.
Wygaśnięcie pozwolenia na budowę następuje z mocy prawa, jednak w praktyce wymaga wydania odrębnej decyzji, której celem jest stwierdzenie wygaśnięcia tego pozwolenia.
Roboty wykonane między stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę a uzyskaniem nowego stanowią samowolę budowlaną.