Do budowy wjazdu, drogi czy parkingu w pasie drogowym konieczne jest zezwolenie zarządcy drogi. Jest ono wydawane tylko na czas określony.
Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy składać w kancelarii zarządu dróg w danej miejscowości.

Jakie dokumenty złożyć