Jeśli zabytkowi grozi poważne uszkodzenie lub dewastacja, starosta może go nawet wywłaszczyć na rzecz samorządu lub Skarbu Państwa.
Posiadanie nieruchomości zabytkowych wiąże się z wieloma istotnymi ograniczeniami i kontrolą ze strony państwa. Dotyczą one nawet tych obiektów, których jedynie fragment ma charakter zabytkowy.

Co to jest zabytek