Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje o zmianę ustawy o biegłych. Przede wszystkim miałoby to na celu przyspieszenie postępowań karnych, które są jednymi z najbardziej z przewlekłych w Europie.
Przewlekłość postępowań plagą wymiaru sprawiedliwości
Przewlekłość spraw karnych w wielu przypadkach spowodowana jest zbyt długim oczekiwaniem na sporządzenie opinii przez biegłych.
Na konieczność zmiany tej sytuacji wskazała prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, w piśmie do Ministra Sprawiedliwości.
RPO postuluje o zmiany
RPO zwróciła uwagę, że choć Sejm VI kadencji rozpatrywał poselski projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, do finalizacji prac nie doszło.
Konieczne są więc dalsze działania w tym zakresie.

Przewlekłość postępowania spowodowana oczekiwaniem na opinie biegłych stanowi naruszenie prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie.

Jest także niezgodna z przepisami konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.