Działa internetowy system, mający usprawnić działanie wymiaru sprawiedliwości. Już są pierwsi użytkownicy.
Ponad 50 osób złożyło wniosek o rejestrację, a 5 z nich uzyskało już dostęp do portalu informacyjnego Sądu Okręgowego w Warszawie w pierwszym dniu funkcjonowania systemu (portal ruszył oficjalnie 16 lutego).
Ma on usprawnić pracę nie tylko pracowników sądu, ale również stron i ich pełnomocników, którzy nie będą już musieli przychodzić, żeby uzyskać dostęp do dokumentów i informacji o stanie sprawy oraz o podejmowanych czynnościach.
Wszystkie te informacje będą dostępne na stronach portalu.
– Na razie można tam uzyskać dane dotyczące spraw cywilnych i gospodarczych, ale trwają prace nad udostępnieniem akt we wszystkich sprawach – mówi sędzia Maja Smoderek, rzeczniczka prasowa sądu do spraw cywilnych.
Żeby uzyskać dostęp do bazy, należy wysłać wniosek o rejestrację konta. Podane dane zostaną zweryfikowane przez biuro obsługi interesantów SO. Następnie z portalu wysyłane jest potwierdzenie założenia konta wraz z loginem i hasłem.
Dostęp do akt sprawy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest możliwy wyłącznie poprzez rejestrację osoby fizycznej reprezentującej taki podmiot. Dostęp do portalu jest bezpłatny.
Jest to druga tego typu inicjatywa w Polsce. Podobny system funkcjonuje od 2009 r. w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.