75 procent badanych prokuratorów uważa, że obecne gwarancje niezależności są niewystarczające.

łr