PiS złoży projekt ustawy zapewniającej łatwiejszy dostęp młodych ludzi do zawodów prawniczych - zapowiedział we wtorek szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. PiS chce wprowadzenia zawodu tzw. prawnika certyfikowanego.

Nowe pomysły na zawód prawnika

Błaszczak przekonywał podczas konferencji prasowej w Sejmie, że przyjęcie projektu PiS umożliwi Polakom realny dostęp do konsultacji prawnych. Zwrócił uwagę, że obecnie w Polsce przypada trzy razy mniej prawników na jednego obywatela niż np. w Hiszpanii i wobec tego ich usługi są drogie.

Odpowiedzialny za projekt Andrzej Duda (PiS) wyjaśnił, że chodzi o wprowadzenie zawodu prawnika certyfikowanego.

"Jest cała rzesza młodych ludzi, którzy co roku kończą studia prawnicze i jest duże zapotrzebowanie na usługi prawnicze, ale usługi, które nie są drogie" - podkreślił Duda.

Jak dodał, zawód prawnika certyfikowanego byłby "czysto usługowy, z minimalną kontrolą ze strony państwa".

Co może "prawnik certyfikowany"

Zgodnie z projektem certyfikaty kończącym prawnicze studia wydawałaby państwowa komisja przy ministrze sprawiedliwości.

Certyfikat pierwszego stopnia - jak mówił Duda - upoważniałby do świadczenia porad prawnych i w pewnym zakresie występowania w sprawach sądowych.

Prawnik certyfikowany pierwszego stopnia nie mógłby - wyjaśnił Duda - występować w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, dotyczących nieletnich, a także w sprawach karnych.

Miałby działać pod patronatem adwokata, radcy prawnego albo prawników certyfikowanych posiadających licencję drugiego stopnia.

Duda podkreślił, że prawnik certyfikowany po odbyciu odpowiedniej praktyki w występowaniu przed sądem mógłby wystąpić o przydzielenie licencji drugiego stopnia.

"Taki certyfikat umożliwiałby takiemu prawnikowi występowanie samodzielnie" - powiedział.

Prawnik certyfikowany zdobywałby uprawnienia również do reprezentowania klientów w sprawach rodzinnych i karnych po zdobyciu certyfikatu trzeciego stopnia.

Otwieranie zawodów prawniczych

Błaszczak zaznaczył, że minister sprawiedliwości Jarosław Gowin powinien zabiegać przede wszystkim o dalsze otwieranie zawodów prawniczych.

Gowin informował, że resort wstępnie wytypował około 200 zawodów, do których dostęp miałby zostać ułatwiony.

We wtorek w radiowych "Sygnałach Dnia" zapowiedział, że w sobotę przedstawi plany otwarcia około 50 zawodów licencjonowanych.