Nie ma już krajowego certyfikatu kompetencji zawodowych dla osób zarządzających firmami transportowymi. Zarówno krajowi, jak i międzynarodowi przewoźnicy mają już taki sam dokument i te same wymagania na egzaminie.
Ujednolicenie wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Zmiany obowiązują od 25 stycznia.
Do tej pory przedsiębiorcy mogli ubiegać się o certyfikat na krajowy lub międzynarodowy transport. W przypadku tego drugiego szerszy był zakres wymaganej wiedzy. Teraz będzie tylko jeden certyfikat kompetencji zawodowych, a zakres wiedzy określa jeden z załączników do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.