Ujednolicenie wynika z rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Zmiany obowiązują od 25 stycznia.

Do tej pory przedsiębiorcy mogli ubiegać się o certyfikat na krajowy lub międzynarodowy transport. W przypadku tego drugiego szerszy był zakres wymaganej wiedzy. Teraz będzie tylko jeden certyfikat kompetencji zawodowych, a zakres wiedzy określa jeden z załączników do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Maciej Wroński, dyrektor biura prawnego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego wskazuje, że wymagania te odpowiadają swym zakresem tym, które do tej pory były stawiane osobom ubiegającym się o certyfikat kompetencji w międzynarodowym transporcie. Zmian nie powinni się też obawiać ci, którzy mają już certyfikat na transport krajowy.

– Nie sądzę, by ministerstwo i Sejm przygotowało przepisy, które wymusiłyby w ich przypadku ubieganie się o nowy dokument – uspokaja Maciej Wroński.

Od 25 stycznia zrównane są także opłaty za przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Do tej pory ci, którzy przystępowali do egzaminu na certyfikat krajowy, płacili 400 zł. Teraz zapłacą 500 zł, czyli tyle, ile płacono za egzamin na uprawnienia międzynarodowe. Za wydanie dokumentu trzeba dopłacić jeszcze 300 zł.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz.U. z 25 stycznia 2012 r., poz. 96). Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 25 stycznia 2012 r., poz. 97).

Etap legislacyjny

Weszło w życie 25 stycznia