Osoby ubogie, które zostaną uznane za odbiorcę wrażliwego, będą mogły liczyć na pomniejszenie rachunków za gaz o ryczałt stanowiący nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 20 proc. iloczynu limitu zużycia gazu oraz średniej ceny tego paliwa w poprzednim roku kalendarzowym.
Dostawy gazu do naszych domów będą ciągłe, nawet wtedy, gdy nasz sprzedawca napotka problemy z zapewnieniem paliwa – wynika z projektu ustawy – Prawo gazowe, nad którym pracuje Ministerstwo Gospodarki. Resort postanowił wczoraj przedłużyć termin na zgłaszanie uwag do niego do 6 lutego.
Dla zachowania ciągłości dostaw projekt przewiduje wprowadzenie tzw. sprzedawcy awaryjnego. Wyznaczy go prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze przetargu.