Najemca, który otrzymał od gminy informację, że chce ona sprzedać nieruchomość przez niego zajmowaną, ma 21 dni na podjęcie decyzji o zakupie. W tym czasie powinien złożyć wniosek o nabycie lokalu.
Co do zasady jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku sprzedawania stanowiących ich własność lokali na rzecz najemców. Uprawnienie do zakupu mieszkania po stronie najemcy powstaje dopiero, gdy przykładowo gmina jako właściciel nieruchomości poweźmie taki zamiar i zawiadomi o tym fakcie najemcę. W takim przypadku cena zakupu nie może być niższa niż wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: