Obecnie obowiązujące przepisy nakazują wprawdzie wyposażyć budynek w instalację telekomunikacyjną, ale nie wskazują rodzaju sieci. Dlatego w praktyce najczęściej zamiast nowoczesnych światłowodów stosuje się kable i przewody miedziane.

Wyposażenie domu

Projekt przewiduje, że budynki wielorodzinne już na etapie budowy powinny zostać zaopatrzone w instalację światłowodową. Oprócz tego w projekcie zaproponowano również zakładanie szafek lokalowych, w których zostaną zainstalowane urządzenia aktywne, czyli modemy lub routery. Z szafki będą rozchodziły się kanały do poszczególnych pomieszczeń. Ale już przyszli właściciele lokali oraz inwestor budowlany sami zadecydują, w których pomieszczeniach znajdą się gniazda abonenckie zawierające te zakończenia.

W projekcie zaproponowano również wyposażenie nowo budowanych domów w instalację umożliwiającą odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, która zastąpi prawdopodobnie do końca lipca 2013 r. tradycyjne nadawanie analogowe.

Wymiana instalacji

Zgodnie z pomysłem ministerstwa w oddawanych do użytku budynkach instalacja powinna być montowana tak, aby kable, anteny i inne elementy można było wymieniać bez naruszania konstrukcji budynku. Operatorzy muszą też mieć ułatwione wejście do budynku, aby wyposażyć go we własną instalację. Już teraz wiadomo, że najczęściej na dachu budynku będzie umieszczone urządzenie telekomunikacyjne systemu radiowego. Nie można będzie przy tym naruszać konstrukcji budynku.

– Wprowadzenie tego wymogu jest konieczne, ponieważ instalacja światłowodowa jest niebezpieczna dla mieszkańców budynku. Przyznaje to nawet ministerstwo w uzasadnieniu projektu rozporządzenia – wyjaśnia radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Jego zdaniem użytkownicy końcowi, czyli właściciele mieszkań, powinni być poinformowani o skutkach działania fali świetlnej, która kończy się w gniazdkach abonenckich.

Etap legislacyjny: Projekt