Takie są założenia podpisanej przez ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowela wprowadza dla inwestorów cztery podstawowe obowiązki:

● montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem, zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;

● montażu w budynkach wielorodzinnych instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów rtv;

● zapewnienia, aby w tych obiektach istniały pomieszczenia lub miejsca na osprzęt i urządzenia instalacyjne;

● zapewnienia w budynkach instalacji telekomunikacyjnych umożliwiających świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców tej branży.

– Konieczność nowelizacji wynika z założeń polityki unijnej – do końca 2013 r. wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają mieć zapewniony dostęp do internetu. Natomiast w roku 2020 wszyscy powinni mieć dostęp do prędkości powyżej 30 Mbit/s, zaś co najmniej połowa gospodarstw domowych do prędkości powyżej 100 Mbit/s – wyjaśnia dr Jerzy Kopyra, radca prawny prowadzący własną kancelarię w Warszawie, autor strony Prawo Budowlane.Blog.

– Nowelizacja zmierza przede wszystkim do unowocześnienia typu okablowania w nowo budowanych budynkach poprzez odejście od okablowania miedzianego i zastąpienie go nowocześniejszym światłowodowym, a także do upowszechnienia technik komunikacji bezprzewodowej – zauważa Michał Gruca, adwokat w kancelarii Schoenherr.

Zdaniem inwestorów rozporządzenie stanowi jedynie usankcjonowanie istniejących wymogów rynkowych.

– Takie instalacje są już w nowych budynkach wielorodzinnych realizowane – podkreśla Jacek Bielecki, członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Tym samym jego zdaniem nowe obowiązki nie powinny wpłynąć na ceny mieszkań.

Rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

– Nowych przepisów nie będzie się jednak stosować, jeśli przed dniem ich wejścia w życie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę albo gdy przed tym dniem zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych – wskazuje mecenas Kopyra.

Dodaje też, że po wejściu w życie noweli te przepisy znajdą zastosowanie również przy przebudowie wzniesionych już obiektów.

Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na publikację