Adwokat ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek występować w obronie swojego klienta również w mediach – do takiego wniosku doszli uczestnicy konferencji „Adwokat a media”, którą relacjonuje portal Adwokatura.pl.

Portal podaje, iż przedstawiciele palestry nie mieli wątpliwości, że adwokaci muszą współpracować z mediami. Zastrzegali, jednak iż ta współpraca powinna odbywać się w granicach wyznaczonych przez kodeks etyki adwokackiej. – Wypowiedzi powinny być wyważone i jednocześnie pełne odwagi adwokackiej. – stwierdził cytowany przez portal adw. Jakub Jacyna.

Podczas konferencji przypominano, iż według znowelizowanego kodeksu etyki adwokat powinien unikać roli rzecznika prasowego, ograniczając się do merytorycznych odpowiedzi na zarzuty wobec klienta, publikowane w mediach. W myśl listopadowej uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej znowelizowany paragraf 17 Kodeksu Etyki Adwokackiej brzmi następująco: „Adwokat, mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić zasadzie godności zawodu”. Jeszcze dokładniej mówi o tym zmieniony paragraf 18, który stwierdza wprost, iż „w kontaktach z mediami adwokat powinien unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta, lecz powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, przedstawiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie”.

W trakcie spotkania stwierdzono również, iż adwokaci powinni jak najrzadziej komentować wyroki sądu. Mogą natomiast informować media o tym, czy klient będzie się odwoływał od postanowienia sądu. – Takie wypowiedzi dotyczą etapu prowadzenia sprawy i nie przekraczają granicy merytorycznej informacji – stwierdził Jacyna.

Uczestnicy konferencji poruszyli także sprawę funkcjonowania adwokatów w mediach w kontekście dobra procesu karnego. Jak podaje portal Adwokatura.pl, adw. Krzysztof Stępiński stwierdził, że media nie tylko należy informować, ale również podrzucać im ciekawe tematy. Jak zauważył, kiedy sprawa jest opisana w mediach dużo łatwiej jest ją skutecznie poruszyć w instytucjach państwowych. Co może wydawać się nieco zaskakująco, Stępiński uznał za konieczny udział i współpracę adwokatów z mediami, nawet kosztem tajemnicy adwokackiej, jeśli służy to klientowi i wymiarowi sprawiedliwości.