Usprawnienie i przyśpieszenie procesów karnych to główny cel projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego, który wczoraj został zaprezentowany przez Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości. Ten dokument to efekt prac komisji kodyfikacyjnej prawa karnego, na czele której stoi prof. Andrzej Zoll.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą inicjatywa dowodowa zostanie przekazana stronom. W kodeksie ma się pojawić wyraźny zapis, że w postępowaniu sądowym dowody przeprowadza się z urzędu tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Zasadą będzie więc, że sąd nie będzie poszukiwał dowodów winy oskarżonego.
Ponadto w projekcie znalazł się przepis, zgodnie z którym oskarżony ma prawo do udziału w rozprawie. To prawo stanie się obowiązkiem tylko w przypadku najpoważniejszych przestępstw oraz gdy sąd uzna, że jego obecność jest niezbędna.
Projekt zmian pozytywnie oceniają sędziowie.
– Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża nadzieję, że projekt zostanie szybko uchwalony – mówi Bartłomiej Przymusiński.
Dodaje jednak, że część zaprezentowanych zmian to powtórzenie rozwiązań, jakie zaproponowała Iustitia w swoim projekcie z 8 lipca 2010 r.
Etap legislacyjny: Projekt