Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą inicjatywa dowodowa zostanie przekazana stronom. W kodeksie ma się pojawić wyraźny zapis, że w postępowaniu sądowym dowody przeprowadza się z urzędu tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Zasadą będzie więc, że sąd nie będzie poszukiwał dowodów winy oskarżonego.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis, zgodnie z którym oskarżony ma prawo do udziału w rozprawie. To prawo stanie się obowiązkiem tylko w przypadku najpoważniejszych przestępstw oraz gdy sąd uzna, że jego obecność jest niezbędna.

Projekt zmian pozytywnie oceniają sędziowie.

– Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wyraża nadzieję, że projekt zostanie szybko uchwalony – mówi Bartłomiej Przymusiński.

Dodaje jednak, że część zaprezentowanych zmian to powtórzenie rozwiązań, jakie zaproponowała Iustitia w swoim projekcie z 8 lipca 2010 r.

Etap legislacyjny: Projekt