Taki będzie efekt memorandum dotyczącego współpracy pomiędzy Ukraińską Organizacją Pozarządową „Stowarzyszenie Adwokatów Ukraińskich” i polską Naczelną Radą Adwokacką (NRA). Prezydium NRA podjęło już decyzję o jego podpisaniu.

– Postanowiliśmy, że podczas trwania mistrzostw grupa polskich adwokatów uda się na Ukrainę, a stamtąd do Polski przybędzie grupa ukraińskich adwokatów – mówi Krzysztof Komorowski, adwokat koordynujący z ramienia NRA projekt związany z Euro 2012.

Zadaniem prawników będzie zapewnienie pomocy prawnej polskim i ukraińskim kibicom, którzy popadną w konflikt z prawem.

– Lista polskich adwokatów, którzy będą świadczyć taką pomoc, znajdzie się pod adresem www.adwokatura.pl – informuje Krzysztof Komorowski.

Dodaje, że choć lista ta nie jest jeszcze gotowa, zainteresowanie projektem jest duże. Podkreśla, że może na niej znaleźć się każdy chętny adwokat, który uważa, że ma wystarczającą wiedzę, by nieść kibicom skuteczną pomoc na Ukrainie.

Pomoc prawna dla osób, które wpadły w kłopoty, objęłaby nie tylko etap przedprocesowy. Kibic postawiony przed ukraińskim sądem także będzie mógł liczyć na skuteczną pomoc polskiego adwokata.

– Oczywiście byłaby ona świadczona w towarzystwie adwokata ukraińskiego. Podobnie działoby się w sytuacji, gdyby to ukraiński kibic stawał przed polskim sądem – wyjaśnia Krzysztof Komorowski.

Nie zapadła jeszcze decyzja, czy za taką pomoc trzeba będzie płacić.

– Wchodzą tu w grę kwestie podatkowe, gdyż od tej bezpłatnej pomocy musielibyśmy zapłacić VAT. Nie oznacza to jednak, że z góry rezygnujemy z pomysłu, by nie pobierać opłat za pomoc udzielaną kibicom. Podjęcie takiej decyzji jednak wymaga dodatkowych uzgodnień z zainteresowanymi adwokatami – mówi Krzysztof Komorowski.

Deklaruje, że ostateczne decyzje dotyczące zasad udzielania pomocy zapadną najprawdopodobniej 11 stycznia.

Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z ukraińskimi adwokatami zamierza przygotować pisemną informację – zarówno po polsku, jak i po ukraińsku.

– Znajdzie się w niej krótka instrukcja, co zrobić, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji. Ulotki będą rozdawane kibicom przed meczami. Informacje te znajdą się także na stronie internetowej www.adwokatura.pl – mówi Krzysztof Komorowski.

W ukraińskich miastach, w których odbędą się mecze, będą dyżurować polscy prawnicy