Około 80 adwokatów zadeklarowało w Warszawie gotowość do dyżurowania podczas EURO 2012 i występowania np. w ewentualnych sprawach dotyczących pseudokibiców - poinformowała warszawska izba adwokacka.

Warszawska adwokatura zwróciła się na początku marca do mecenasów o zgłaszanie gotowości do udzielania pomocy prawnej w stolicy w czasie bezpośrednio poprzedzającym mistrzostwa Europy, podczas ich trwania i bezpośrednio po zakończeniu turnieju, czyli od 4 czerwca do 1 lipca.

Celem inicjatywy - jak informowano - jest chęć przyjścia z pomocą ewentualnym sprawcom lub poszkodowanym, także nieznającym języka polskiego.

Lista obrońców będzie dostępna podczas EURO 2012 dla sądów, prokuratur, policji oraz placówek konsularnych i organizatora turnieju. Mecenasi będą mogli udzielać pomocy adwokackiej m.in. w ewentualnych postępowaniach przyspieszonych w Warszawie.

"Większość adwokatów, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę, zna biegle języki obce. Dominuje oczywiście język angielski, ale są też deklaracje znajomości języka rosyjskiego oraz m.in. francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego i ukraińskiego" - powiedział mec. Jakub Jacyna z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dodał, że w przypadku nieznajomości języka obcego pomoc prawna będzie udzielana za pośrednictwem tłumacza.

Formalnie zgłoszenia były przyjmowane do zeszłego piątku, jednak - jak zaznaczył mec. Jacyna - przygotowana lista nie jest jeszcze zamknięta; może być uzupełniana, a liczba dyżurujących adwokatów jeszcze może się zwiększyć. "Chcemy usprawnić pomoc prawną podczas EURO w stolicy, żeby każda osoba, niekoniecznie pseudokibic, mogła łatwiej dotrzeć do adwokata i porozumieć się z nim w języku, którym włada" - powiedział.

Stworzenie listy adwokatów to jeden z efektów prac działającego od czerwca 2010 r. zespołu stołecznych prawników, w skład którego wchodzą przedstawiciele warszawskich sądów, prokuratur, Komendy Stołecznej Policji oraz adwokatury. Celem zespołu jest przygotowanie stołecznego wymiaru sprawiedliwości do piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r.

Ponad tydzień temu dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie mec. Ziemisław Gintowt mówił PAP, że inicjatywa wynika przede wszystkim z zapobiegliwości.

"Chcemy być przygotowani na okoliczność dużej liczby postępowań, nie znaczy to jednak, że spodziewamy się, że faktycznie tych postępowań będzie dużo" - mówił. Pomysł jest też "sygnałem dla kolegów z innych izb adwokackich w Polsce, iż trzeba uwzględnić w planach turniej EURO 2012" - powiedział.

W ostatnich miesiącach w życie weszła nowelizacja 11 ustaw, w tym przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych. Zmiana została przygotowana m.in. w związku z czerwcowym turniejem EURO 2012.

W przepisach określono, że sprawy pseudokibiców zakłócających zawody mają być rozpatrywane w trybie przyspieszonym. Nowelizacja wprowadziła także możliwość tzw. rozprawy odmiejscowionej, umożliwiającej sądzenie osoby bezpośrednio na stadionie, w salach wyposażonych w sprzęt umożliwiający połączenie z sędzią przebywającym w sali rozpraw.

W Warszawie zaplanowane jest rozegranie pięciu meczów EURO 2012 - trzech spotkań grupowych (w tym meczu otwierającego turniej), jednego ćwierćfinału i jednego półfinału.