Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej spotkali się w środę z nowym szefem resortu sprawiedliwości, Jarosławem Gowinem.

Jak informuje portal Adwokatura.pl, podczas środowego spotkania członkowie palestry przedstawili ministrowi propozycje związane z nowym projektem ustawy Prawo o adwokaturze, nad którym obecnie pracuje NRA. Ministrowi przekazano także dokument dotyczący dostępu do zawodów prawniczych.

Portal relacjonuje, iż ministra Gowina interesowały kwestie związane aplikacją adwokacką i jej aspektami organizacyjnymi, a także zagadnienia dotyczące przepływu między zawodami adwokata i sędziego. Rozmowy dotyczyły też procesu legislacyjnego oraz rygorów formalnych w procedurze cywilnej.