Usprawnieniu pracy sądów i prokuratur oraz działaniom zmierzającym do skrócenia czasu trwania spraw karnych poświęcone było czwartkowe spotkanie nowego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem.

Jak poinformował PAP resort sprawiedliwości, Gowin i Seremet ocenili, że "dla usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim dla skrócenia czasu trwania postępowań karnych, konieczne są zmiany w procedurze karnej". Ich zdaniem jednak konieczne reformy muszą mieć charakter ewolucyjny z uwzględnieniem "zasady stabilności stanowionego prawa".

Projekt odpowiednich zmian w tej kwestii - jak poinformowała rzeczniczka prasowa ministerstwa Joanna Dębek - ma przygotować kierowana przez prof. Andrzeja Zolla i działająca przy ministerstwie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego. "W ramach konsultacji projekt zostanie przekazany również prokuratorowi generalnemu" - dodała Dębek.

"Zarówno prokurator generalny, jak i minister sprawiedliwości są przekonani, że istotną gwarancją niezawisłości sędziów i niezależności prokuratorów jest możliwa do osiągnięcia stabilność rozwiązań dotyczących uposażeń obu tych grup zawodowych" - zaznaczył resort sprawiedliwości.

Reklama

Zgodnie z planami resortu finansów w 2012 roku mają zostać zamrożone wynagrodzenia sędziów i prokuratorów. Projekt jest związany z zamrożeniem pensji w całej sferze budżetowej. Budzi to protesty środowiska sędziów i prokuratorów, które wskazuje, że w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie tych wynagrodzeń od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku.

Czwartkowe spotkanie Gowina z Seremetem dotyczyło też prac nad przygotowaniem zmian w Ustawie o prokuraturze. Niedawno w Prokuraturze Generalnej powołany został zespół złożony z naukowców i prokuratorów, który ma przygotować założenia do tego projektu. Prace mają dotyczyć m.in. kwestii roli prokuratora, zakresu jego niezależności i nadzoru prokuratorów zwierzchnich, postępowań dyscyplinarnych wobec prokuratorów, pozycji i roli Krajowej Rady Prokuratury oraz ewentualności wprowadzenia instytucji sędziego śledczego.