Danuta i Marek S. w grudniu 2002 r. złożyli wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo-warsztatowym w oparciu o przepisy ustawy z 4 września 1997 r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Po blisko trzech latach prezydent m.st. Warszawy odmówił przekształcenia, wskazując, że 13 października 2005 r. weszła w życie nowa ustawa. Zgodnie z nią do spraw wszczętych na podstawie ustawy z 1997 r., ale niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się nowe przepisy, które nie zezwalają na dokonanie przekształcenia m.in. budynków biurowych.

W ocenie WSA przepisy te pogorszyły sytuację prawną Danuty i Marka S. i podważają one zaufanie obywatela do państwa. Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla stron nie będzie miał jednak większego znaczenia.

– Zaskarżony przepis pozbawił możliwości ubiegania się o przekształcenie użytkowania we własność, jednak ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła w życie 9 października 2011 r., ponownie rozszerzyła katalog nieruchomości podlegających przekształceniu – zauważa Anna Piecuch z departamentu prawa zamówień publicznych kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.