Aby nabyć własność gruntów, wystarczy złożyć wniosek do wójta czy starosty i wnieść opłatę związaną z przekształceniem. Dotychczasowi właściciele gruntów zwykle przyznają przy tym bonifikaty sięgające 95 procent.
Użytkownik wieczysty gruntu ma uprawnienia zbliżone do jego właściciela. Może wznosić na nim budynki i inne urządzenia, sprzedać go lub zapisać w testamencie. Niezależnie od tego oddający w użytkowanie działkę Skarb Państwa czy gmina w dalszym ciągu pozostają właścicielami nieruchomości i trzeba uiszczać im opłaty roczne. Dlatego wiele osób decyduje się na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Jakie prawa ma wnioskodawca?
- Kto podejmuje decyzję o przekształceniu?
- Kto dokonuje opłat?
- Czy można starać się o udzielenie bonifikaty?
- Kto ma 5-letni zakaz zbywania?