Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji.

Kuratorzy otrzymają nowe uprawnienia. Otóż będą mogli za pomocą profesjonalnych probierzy trzeźwości oraz testów paskowych sprawdzać, czy ich podopieczni są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych. W ten sposób będą badani skazani lub sprawcy, którzy zostali oddani pod dozór kuratora lub zostali zobowiązani do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub narkotyków.

– Do tej pory kuratorzy mogli tylko na podstawie obserwacji zachowania osoby objętej nadzorem wnioskować o tym, czy jest ona trzeźwa, czy nie – mówi Barbara Wilamowska, kurator, koordynator ministra sprawiedliwości.

W sytuacji gdy badany nie zgodzi się z wynikami testu, będzie mógł zażądać przeprowadzenia badania krwi. W takim przypadku musi liczyć się z tym, że jeżeli i to badanie potwierdzi, że był on nietrzeźwy, będzie musiał za nie zapłacić z własnej kieszeni. Jeżeli jednak okaże się, że badanie przeprowadzone przez kuratora wykazało błędny wynik, koszty badania krwi zostaną przerzucone na Skarb Państwa.

Każdą odmowę poddania się badaniu oceni sąd, który zdecyduje, czy można takie zachowanie uznać za uchylanie się od dozoru, czy nie.

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, każdy zespół kuratorskiej służby sądowej dla dorosłych powinien zostać wyposażony w co najmniej jeden profesjonalny probierz trzeźwości. Taki sprzęt kosztuje około 1 tys. zł. Zakup alkomatów będzie kosztował państwo około 351 tys. zł. Jednorazowy test przesiewowy do badania śliny na zawartość środków odurzających lub substancji psychotropowych to koszt od 9 zł do 80 zł.

351 tys. zł wyniesie koszt wyposażenia kuratorów sądowych w profesjonalne alkomaty

Etap legislacyjny: Projekt