Od 23 listopada zostanie wydłużona lista wykroczeń, za które pogranicznicy mogą nałożyć mandat.
Funkcjonariusze straży granicznej będą mogli wypisać i wręczyć mandaty kierowcom, którzy:
● przekroczyli prędkość,
● nie zatrzymali samochodu do kontroli,
● nie zastosowali się do znaku lub sygnału drogowego,
● prowadzili w strefie ruchu pojazd bez zapalonych świateł,
● nie wykonali polecenia osoby kierującej ruchem (policjanta, strażaka itp.),
● prowadzili auto, nie mając do tego uprawnień,
● prowadzili pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów.
Takie nowe uprawnienia pograniczników wprowadza opublikowane wczoraj w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 21 października 2011 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2011 r. nr 236, poz. 1405).
Obecnie, jeżeli funkcjonariusze straży granicznej ujawnią popełnienie wykroczenia drogowego (na przykład stwierdzą przekroczenie prędkości), muszą na miejsce zdarzenia wzywać policję lub skierować do sądu wniosek o ukaranie sprawcy.
Justyna Szmidt-Grzech, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, podkreśla, że pogranicznicy nie są i nie zamierzają być służbą zajmującą się kontrolą prędkości. Wyjaśnia, że jest to uprawnienie, z którego będą korzystać, realizując zadania z zakresu zwalczania nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej oraz w czasie współdziałania z innymi służbami.
– Straż Graniczna posiada tylko jedno urządzenie przenośne do pomiaru prędkości (pozyskane z zewnętrznej instytucji) – dodaje nasza rozmówczyni.
Wykroczenia drogowe to niejedyne czyny, za które Straż Graniczna już niedługo będzie mogła wystawiać mandaty. Zgodnie z nowym rozporządzeniem pogranicznicy będą mieli takie prawo także wówczas, gdy przyłapią kogoś np. na wyrzucaniu śmieci do lasu lub na wpuszczaniu ścieków do rzeki. Resort spraw wewnętrznych postanowił ponadto upoważnić strażników granicznych do karania osób, które spożywają alkohol w miejscach publicznych. Do listy wykroczeń resort dołącza także umyślne wprowadzenie w błąd strażnika granicznego, który legitymuje daną osobę. Chodzi tu o podanie nieprawdziwych informacji dotyczących tożsamości własnej lub innej osoby, obywatelstwa, zawodu, zatrudnienia albo adresu zamieszkania.
Ponadto MSWiA chce, aby Straż Graniczna mogła wypisywać mandaty osobom, które wystawiają lub wywieszają za okno ciężkie przedmioty (np. doniczki) w taki sposób, że zagrażają one przechodniom. Przepis ten dotyczy również wyrzucania przez okno przedmiotów i wylewania płynów.
Mandat od strażnika granicznego dostanie także osoba, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, np. agresywnego psa. Na taką niemiłą niespodziankę narazi się także ten, kto zniszczy lub uszkodzi roślinność ochronną lub urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych (np. falochrony).
Etap legislacyjny: Wejdzie w życie 23 listopada