Wszystkie urzędy, organy wymiaru sprawiedliwości, a także ZUS, KRUS i NFZ muszą mieć systemy teleinformatyczne, które pozwalają każdemu komunikować się z nimi przez internet.
Od niedzieli wszystkie te podmioty powinny informować na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej o adresie elektronicznej skrzynki podawczej, z której może skorzystać każdy zainteresowany kontaktem z nimi. Musi temu towarzyszyć wzmianka o maksymalnym rozmiarze przyjmowanych e-dokumentów i o sposobie tworzenia pism umożliwiających załatwienie sprawy. Zamieszczona tam zostanie także informacja na temat nośników, na których wolno dostarczać elektroniczne dokumenty, i na których zostanie zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.
Do całego procesu obsługi doręczeń administracja publiczna wykorzystuje bezpieczny kanał komunikacji. Każdy podmiot publiczny może przy tym utworzyć skrzynkę podawczą na ePUAP, czyli na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.
Ponadto taka skrzynka podawcza może sprawdzać, czy wysyłany dokument jest zgodny ze stawianymi mu warunkami formalnymi. Tak będzie, gdy został on stworzony na podstawie wzoru określonego przez odpowiedniego ministra.
Podstawa prawna
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. nr 206, poz. 1216), które weszło w życie 30 października br.