– Potrzebujemy około miesiąca na uruchomienie możliwości składania pism drogą elektroniczną przez platformę ePUAP – zapewnia Anna Kabulska z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. – Wprawdzie planowaliśmy wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP na pierwszy kwartał 2013 roku, ale postanowiliśmy przyspieszyć prace – dodaje Kabulska.

Biuro RPO twierdziło wcześniej, że tak odległy termin konieczny jest ze względu na wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Jednak po naciskach mediów postanowił przyspieszyć to wdrożenie. – Chcemy, by obywatele mieli jak najwięcej dostępnych ścieżek kontaktu z biurem, czyli oprócz tradycyjnego wysyłania pism, i tego za pomocą strony internetowej, teraz jeszcze dojdzie Elektroniczna Skrzynka Podawcza – tłumaczy Kabulska.

Profile w systemie ePUAP powinny mieć wszystkie urzędy samorządowe i instytucje administracji rządowej. Jednak ich zakładanie idzie bardzo opornie. Wciąż nie zarejestrowała się w nim blisko jedna trzecia tych urzędów.

Centrum Projektów Informatycznych zarządzające ePUAPem zaczęło więc aktywniej działać w celu popularyzacji tej platformy e-administracji. Swoje skrzynki na ePUAPIE otworzyły więc niedawno Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

CPI zachęca także uczelnie wyższe do wejścia do ePUAPU i integracje ich systemów informatycznych z tą platformą. Tak zrobił niedawno Uniwersytet Jagielloński, i jak zapewnia CPI, sporo na tym zaoszczędził. Blisko 6 tys. zarejestrowanych użytkowników, ponad 4 tys. odebranych decyzji o przyjęciu na studia za pomocą tej platformy dało 35 tys. zł oszczędności i to tylko na papierze, tonerach i opłatach pocztowych. W ślady UJ postanowiły pójść uczelnie zrzeszone w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji, czyli 16 największych państwowych szkół wyższych, m.in. Uniwersytet Warszawski, UMK i UKSW.

Bardzo powoli za to przyrasta liczba samych obywateli, którzy założyli w ePUPAie swoje profile zaufane, czyli specjalne konta to załatwia urzędowych spraw. Po ponad 7 miesiącach od startu jest ich zarejestrowanych zaledwie trochę ponad 29 tysięcy.