Prezydenckie ekspertyzy w sprawie reformy OFE są informacją publiczną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Taką informację podał portal radia RMF FM.

Oznacza to, że prezydent Komorowski przegrał: popełnił błąd nie ujawniając ekspertyz, z których korzystał podpisując ustawę zmniejszającą składkę do Otwartych Funduszy.

Jak podaje rmf24.pl dzisiejszy wyrok zobowiązuje Prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji poprzez udostępnienie opinii lub wydanie decyzji odmownej.

Jeżeli prezydent nie złoży skargi kasacyjnej, to za ok. 2 miesiące będzie musiał wykonać wyrok. Jeżeli zaś złoży skargę, co jest prawdopodobne, to sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie rozpoznanie skargi kasacyjnej trwa średnio 14 miesięcy, co odłoży w czasie uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia nawet o 2 lata.