Wobec spodziewanej liczby ok. 700 odwołań od egzaminu radcowskiego minister sprawiedliwości powołał 30 września br. dwie dodatkowe komisje egzaminacyjne - poinformowała w środę Joanna Dębek, rzecznik prasowy MS w komunikacie na stronie internetowej resortu.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że tegoroczny egzamin radcowski (odbył się on w dniach 14 - 17 czerwca 2011 r.) zdały 2154 osoby, tj. 69,3 proc. ogólnej liczby zdających. Nie zdało 956 osób.

Do 30 września 2011 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło około 500 odwołań od wyników tego egzaminu, kierowanych do komisji odwoławczej. Resort spodziewa się kolejnych około 200 odwołań.

"Wobec spodziewanej liczby ok. 700 odwołań, Minister Sprawiedliwości 30 września 2011 roku powołał dwie dodatkowe Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego" - poinformowała Joanna Dębek, rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości

Komisja Egzaminacyjna II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości, właściwa jest do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego wydanych przez wszystkie komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu oraz komisje egzaminacyjne Nr 11, Nr 13, Nr 14 i Nr 15 z siedzibą w Warszawie.

Komisja Egzaminacyjna II stopnia Nr 3 przy Ministrze Sprawiedliwości właściwa jest do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego wydanych przez komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 10 i Nr 16 z siedzibą w Warszawie.

Planowane jest także powołanie kolejnej (czwartej) Komisji Egzaminacyjnej II stopnia, która właściwa będzie do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego wydanych przez komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9, Nr 12, Nr 17 i Nr 18 z siedzibą w Warszawie.

W najbliższym czasie przewodniczący nowo powołanych komisji wyznaczą terminy posiedzeń, na których będą rozpoznawane odwołania.