Dzisiaj w wersji elektronicznej ukazało się Kompendium prawa samorządowego dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Jak podaje serwis informacyjny Krajowej Izby Radców Prawnych kompendium zostało przygotowane przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. - Mając na uwadze znaczenie statusu aplikanta oraz roli radcy prawnego w ramach samorządu zawodowego opracowane zostało w Ośrodku Badań Studiów i Legislacji KRRP kompendium przepisów prawnych z zakresu prawa samorządowego. Umieszczone w nim teksty uchwał zawierają m.in. najnowsze zmiany wprowadzone w uregulowaniach dotyczących aplikacji, które są dorobkiem prac Komitetu ds. Aplikacji oraz Krajowej Rady Radców Prawnych – pisze w przedmowie do opracowania Arkadiusz Bereza, Kierownik Ośrodka.

Opracowanie zawiera ujednolicony tekst ustawy o radcach prawnych (tekst ujednolicono w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP), a także wybrane akty wewnętrzne samorządu zawodowego. - Przyjęte kryterium wyboru aktów to przede wszystkim zasady organizacji i struktura samorządu zawodowego oraz obecny model szkolenia, ujednolicony w oparciu o przepisy ustawy o radcach prawnych i przepisy wewnętrzne samorządu – tłumaczy w przedmowie Bereza. Wśród wewnętrznych aktów prawnych w kompendium można znaleźć m.in. program każdego roku aplikacji wraz informacjami o obowiązkowych praktykach oraz regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Kompendium w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej e-kirp.pl.

W skład kompendium wchodzą:
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
- Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu
- Uchwała Nr 40/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych izb radców prawnych, obszaru ich działania oraz siedzib
- Uchwała Nr 9/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów
- Uchwała Nr 39/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej
- Uchwała Nr 38/VIII/2011 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego programu aplikacji