Znane są już ostateczne wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego, przeprowadzonych w dniach 14-17 czerwca 2011 r. - czytamy w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Łącznie do obu egzaminów w tym roku przystąpiły - 4522 osoby, egzaminy zdały 3287 osoby.

Zdecydowanie lepiej wypadł egzamin adwokacki, do którego przystąpiło 1413 zdających, gdyż wynik pozytywny z tego egzaminu uzyskało 1176 osób, to jest 83,2 proc.

Najlepiej egzamin adwokacki wypadł przed komisjami egzaminacyjnymi na terenie właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, gdzie egzamin zdało 97 proc. zdających (w tym aplikanci - 97,9 proc., osoby uprawnione z innego tytułu do zdawania tego egzaminu - 66,7 proc.).

Najsłabsze w skali kraju wyniki były na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, gdzie pozytywny wynik egzaminu uzyskało 70,3 proc. zdających (w tym aplikanci - 71,3 proc., osoby uprawnione z innego tytułu - 40 proc.).

Egzamin adwokacki w komisjach na obszarze ORA w Warszawie zdało 77,5 proc. (w tym aplikanci - 79,4 proc., osoby uprawnione z innego tytułu - 48,1 proc.).

Reasumując, zdawalność tegorocznego egzaminu adwokackiego na poziomie 83,2 proc. jest wyższa o 14,8 proc. niż w roku ubiegłym, w którym wynosiła 68,4 proc.

Tegoroczne egzaminy po raz pierwszy zostały przeprowadzone z możliwością wykorzystania prywatnych komputerów

Do egzaminu radcowskiego w 2011 r. przystąpiło 3109 zdających, zaś pozytywny wynik z tego egzaminu zyskało 2111 osób, co stanowi 67,9 proc.

Najlepiej egzamin radcowski wypadł przed komisją egzaminacyjną w Toruniu, gdzie zdało 91,2 proc. osób przystępujących (w tym aplikanci - 91,1 proc., osoby uprawnione - 100 proc.).

Najsłabsze wyniki osiągnęły osoby zdające przed komisją egzaminacyjną w Zielonej Górze, gdzie zdało 47,5 proc. zdało egzamin, (w tym zdający aplikanci - 47,4 proc., osoby uprawnione - 50 proc.).

Natomiast przed komisjami właściwymi dla OIRP w Warszawie zdawalność wyniosła 53 proc. (w tym zdający aplikanci 55,3 proc., osoby uprawnione 18,7 proc.).

Zdawalność tegorocznego egzaminu radcowskiego na poziomie 67,9 proc. jest tylko o 0,2 proc. niższa od ubiegłorocznej, która wynosiła 68,1 proc.

Przypomnijmy, że tegoroczne egzaminy radcowski i adwokacki po raz pierwszy zostały przeprowadzone z możliwością wykorzystania przez zdających prywatnych komputerów.