Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski podpisał zarządzenia w sprawie naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2011 r. - podało w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości. Na aplikację sędziowską Kwiatkowski wyznaczył limit 105 osób, w zarządzeniu o naborze na aplikację prokuratorską - limit 45 osób.

Ponadto informujemy, iż 503 osoby zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną.

Drugi etap konkursu odbędzie się 26 października 2011 r. o godz. 10.00 w warszawskim Centrum EXPO XXI.

Warunkiem przyjęcia na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest złożenie dwuetapowego egzaminu. Warunkiem jej ukończenia - uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk objętych programem aplikacji.

Ukończenie aplikacji ogólnej uprawnia do złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację specjalistyczną (kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).

Aplikacja sędziowska trwa 54 miesiące, a prokuratorska - 30 miesięcy.